ScoolScript365 Automatische Teams vanuit ParnasSys voor het basisonderwijs

Goed gebruik van Microsoft 365 Teams op scholen!

 

Elk schooljaar met verse Teams starten heeft de voorkeur, je begint dan met een schone lei (geen oude opdrachten en je start met een leeg Class Notebook).

 

Om de Teams aan te maken vanuit de schooladministratie leveren wij een dienst die dit éénmaal per schooljaar (aan het begin van het schooljaar, bijvoorbeeld in augustus) voor uw school uitvoert (alle tussentijdse wijzigingen kan een beheerder zelf doen).

 

De volgende functies zijn ingebouwd in ScoolScript365:

Opschonen

 • Uit Teams van vorig schooljaar worden alle leerling accounts verwijderd (de leerkrachten/eigenaren blijven zodat zij nog enige tijd toegang hebben om gemaakt lesmateriaal over te nemen uit de oude Teams bijvoorbeeld naar hun eigen OneNote of het nieuwe Team)

Teams maken

 • Teams met automatische naamgeving volgens standaard afspraak (bijvoorbeeld “20-BS-5a”, 20 = schooljaar 20/21, BS is de school, nodig bij meerdere scholen in één tenant, 5a is de Groepsnaam vanuit de administratie)
 • De Teams zijn van het type EDU dus inclusief alle schoolopties en -beveiliging
 • Eigenaren (leerkrachten) worden overgenomen van Teams van vorig jaar indien gewenst of een nieuwe leerkrachten tabel wordt aangeleverd
 • Standaard kanalen worden per Team aangemaakt

Leerling accounts maken/bijwerken

 • Accounts voor alle (nieuwe) leerlingen worden vanuit de administratie aangemaakt
 • Accounts voor bestaande leerlingen worden waar nodig bijgewerkt
 • Het leerling nummer wordt opgeslagen in het veld “EmployeeId” van Microsoft 365
 • Accounts van leerlingen die niet meer voorkomen in de administratie worden automatisch verwijderd (na verhuizing bijvoorbeeld)
 • Nieuwe leerlingen krijgen (eenmalig) een password mail toegestuurd op het mailadres van de ouders incl. starters handleidingen voor aanmelden en eerste gebruik

Licenties instellen

 • Licenties en gewenste licentieopties worden toegewezen aan alle leerlingaccounts

Leerling accounts toewijzen

 • Alle leerling accounts worden toegevoegd aan de juiste Teams (groep)

 

ScoolScript365 wordt geleverd als een dienst. Omdat er te vaak wijzigingen zijn aan de kant van Microsoft 365 zijn er steeds aanpassingen nodig, het is niet mogelijk dat de schoolbeheerder dit zelf uitvoert.

Deze dienst wordt geleverd voor een vast laag bedrag per schooljaar (vraag voor meer info). Initieel inregelen tussentijds is ook mogelijk.

 

Zeker nu willen scholen goed voorbereid zijn voor onderwijs op afstand.

 

Meer info: info@mijnschool365.nl

 

Wat wij nodig hebben: tijdelijke toegang tot de school-tenant en export van leerling gegevens vanuit uw ParnasSys administratie.

(werkt uw school met Windows 10 computers die u beter wilt beheren informeer dan ook naar de mogelijkheden van gebruik van Microsoft 365 Intune en Autopilot)